Giữ ‘liêm,’ cái gốc của người cán bộ – ngọc càng mài càng sáng

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, Chiến sỹ thi đua chống Mỹ, cứu nước (Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua lần thứ I...